miedzyludzmi.pl

Cele Stowarzyszenia

Jesteśmy MIĘDZY LUDŹMI by świat był lepszy

Pomoc i opieka dla rodzin dotkniętych chorobami psychicznymi, osób mających trudności w adaptacji społecznej wynikające z zaniedbań środowiskowych oraz trening umiejętności budowania społecznej tożsamości.Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI zrzesza ludzi, którzy wierzą, że mogą robić rzeczy ważne i potrzebne.

Założeniem pracy Stowarzyszenia jest organizowanie sieci ludzi dobrej woli, którzy swoją aktywnością przyczyniają się do poprawy losu najbardziej potrzebujących.

Praca Stowarzyszenia opiera się na zasadach wolontariatu.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty, to znaczy, że jedyną weryfikacją członków jest ich otwartość na potrzeby innych ludzi.

Stowarzyszenie łączy trzy grupy społeczne:

  1. osoby różnych zawodów, o różnym statusie społecznym, które poprzez swoją aktywność uczą się prawidłowych zachowań i tworzenia dojrzałych relacji międzyludzkich;
  2. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu biedy, chorób, dysfunkcji rodziny, bezrobocia oraz innych przyczyn;
  3. profesjonalnych pomagaczy (lekarze, psychologowie, pedagodzy);

Zadania statutowe są realizowane przez:

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.