miedzyludzmi.pl

Pomagaj - Twoja pomoc ma ogromne znaczenie

Działania w 2017 r. - Oddział Konin

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Oddziału Konin Stowarzyszenia  na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej”MIĘDZY LUDŹMI” w 2017 roku.

W roku 2017 działalność oddziału Konin Stowarzyszenia”MIĘDZY LUDŹMI” głównie dotyczyła wspierania procesu socjalizacji i opieki psychologiczno-pedagogicznej wychowanków Domu Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie. Działalność oddziału obejmowała: 

Czytaj więcej...

Pomoc materialna w 2014 r.

 • zbiórka rzeczowa dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem życiowym
 • zakup leków dla chorych, podopiecznych Stowarzyszenia
 • Dofinansowanie obiadów dla trojga dzieci z Z.S.S. nr 7 w Łodzi
 • Dofinansowanie „zielonej szkoły” dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi
 • Paczki mikołajkowe dla dzieci
 • zakup  przyborów szkolnych dla kilku uczniów w ramach wyprawki szkolnej.
 • Sfinansowanie wyjazdu wakacyjnego dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia

Pomoc materialna w 2013 r.

 • zbiórka rzeczowa dla rodzin dotkniętych kryzysem życiowym
 • opłata za udział trojga dzieci w Zielonej Szkole w Sendeniu koło Płocka
 • zakup pamiątek dla absolwentów Szkoły Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 9 w Płocku
 • zakup  przyborów szkolnych dla kilku uczniów w ramach wyprawki szkolnej.

Pomoc materialna w 2012 r.

 • Sfinansowanie wyjazdu wakacyjnego dwojga dzieci z domu dziecka
 • Przygotowanie paczek świątecznych (wielkanocnych i bożonarodzeniowych) w Płocku i Łodzi
 • Pomoc w sfinansowaniu wyjazdu dzieci będących pod opieką siostry Letycji
 • Dofinansowanie obiadów dla dwojga dzieci z Z.S.S. nr 7 w Łodzi
 • Dofinansowanie „zielonej szkoły” dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi.
 • Przekazanie środków ze zbiórki 1% na leczenie i rehabilitację
 • Paczki mikołajkowe dla dzieci
 • Zbieranie zabawek dla dzieci z Z.S.S nr 7 w Łodzi zorganizowane w Gimnazjum nr 2 i 3 w Koninie
 • Zorganizowanie balu mikołajkowego w Płocku
 • Finansowanie pobytu uczniów ZSOS nr 7 w Płocku w ośrodku noclegowym na Międzynarodowym Biennale X Spotkań Teatralnych „Terapia i teatr”
 • Zakup poczęstunku dla uczestników i gości Pikniku Absolwentów S.P. n2 i Gimnazjum 9 w Płocku

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.