miedzyludzmi.pl

Zamiast kwiatów

Zamiast kwiatów

Zamiast kwiatówAkcja „Zamiast kwiatów...” , polega na przekazaniu pieniędzy lub darów rzeczowych zebranych w czasie ślubu od gości składających życzenia i ofiarowujących datki na rzecz Stowarzyszenia zamiast wręczania kwiatów.

Dzięki wsparciu sympatyków Stowarzyszenia i ich zaangażowaniu w akcję „Zamiast kwiatów...” zostały zebrane fundusze na przeprowadzenie remontu łazienek w Szkole Podstawowej Nr 145 przy Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Łodzi oraz udzielone wsparcie podopiecznym oddziałów.

Akcja zaowocowała również skompletowaniem wyprawek szkolnych dla naszych podopiecznych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 przy ul. Słonecznej w Płocku.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.